Restanten van de stamlijn Isselt in Amersfoort

9 juni 2015- In de jaren '90 had Amersfoort nog een andere stamlijn naast de lijn naar PON. Nog langer geleden wás dit zelfs de stamlijn naar PON, toen de autotreinen op een andere locatie werden gelost dan nu. De stamlijn waar we over praten is de stamlijn naar industrieterrein Isselt. Deze lijn begon ongeveer naast het oude NCS stationsgebouw van Amersfoort. Nog in de jaren '90 werd de stamlijn regelmatig bereden door 2400'en en Hippels, om bij industrieterrein Isselt beladen VAM-treinen op te halen en natuurlijk lege te brengen. De toekomst voor de industrielijn is niet rooskleurig gebleken, aangezien er al jaren geleden een einde kwam aan het laatste vervoer. Vandaag de dag zijn er toch wat restanten overgebleven die aan de stamlijn herinneren.

In de jaren '50 opende de firma J.J. Molenaar "Molenaar's Nederlandse Automobielfabrieken". Hier werden auto's van het merk Morris gemaakt. Speciaal voor deze fabriek werd de stamlijn van Isselt uitgebreid, zodat autotreinen bij de fabriek konden worden beladen. Tot 1966 bouwde de fabriek auto's, toen dit stopte kwam het spoorvervoer tot een einde. Toch lag na dit vervoer nog spoor naar de naastgelegen haven aan de Eem en vestigde PON zich met een spooraansluiting in Isselt. Hier zijn de PON-autotreinen beladen, totdat dit verhuisde naar Leusden. Het wissel naar het terrein lag net na die van de VAM. PON was dan ook aan de andere kant van de straat gevestigd ten opzichte van de VAM. Sterker nog: na al die jaren is dit terrein nog steeds van PON. Inmiddels wel zonder spooraansluiting en met een nieuwe showroom.
De stamlijn lag langs de Nijverheidsweg Noord tot aan de Gemeente Reiniging. Vandaag de dag is dit hier nog steeds gevestigd. Langs deze weg zijn diverse restanten te vinden. Zo ligt hier tientallen meters aan spoor onder het gras, de spoorstaven steken nog net uit. Er is nooit de moeite genomen om het weg te halen en de stoep is eromheen gelegd. Dit in tegenstelling bij het stuk stoep verderop, wat wel heel breed is en duidelijk toont dat het spoor daar ook heeft gelegen. Na de stenen muur boog het spoor af, het terrein op van de Gemeente Reiniging. Hier liep het onder een installatie door en eindigde nabij het water.
Net na de Gemeente Reiniging vind je het leukste overblijfsel: een stuk straatspoor met erna een stootjuk.
Het stootjuk. Het traject naar de Haven is nog enigzins terug te herkennen als fietspad. Het spoor liep hier vroeger verder naar Molenaar en de haven.
In de haven is een Deutz loc als monument neergezet. Deze loc heeft dienst gedaan bij Den Hartogh in Kesteren tot 2001.

Nabij de hoofdlijn zijn op de plek waar de stamlijn begon inmiddels grote gebouwen uit de grond herrezen. Ook de hoofdweg naar het stadscentrum van Amersfoort is flink vergroot. Dat maakt een terugkeer van deze stamlijn zeer onaannemelijk.