2
1

Restanten van de voormalige wagenwerkplaats in Amersfoort

27 maart 2016- 96 jaar lang had NS een wagenwerkplaats in Amersfoort. De wagenwerkplaats opende in 1904 zijn deuren. In de jaren '90 werd het steeds moeilijker om de werkplaats rendabel te houden, de laatste mokerslag die werd gegeven was dat het goederenvervoer van NS Cargo naar DB Cargo ging, het bleek onmogelijk om nog voor genoeg werk te zorgen. Zodoende kwam er een einde aan het bedrijf op 31 december 2000. Sindsdien is het 18 hectare zijnde gebied dan ook steeds meer aan het veranderen. Duidelijk is wel dat de historie van de plek zoveel mogelijk wordt behouden. Zo is er dan ook nog veel van vroeger terug te vinden, zowel bedoeld als onbedoeld.
We beginnen de veslaggeving bij de laswerkplaats. Naast de laswerkplaats bevindt zich de verensmederij en het hoofgebouw. Zoals op de foto is te zien ligt er voor het pand een rolbrug die de laswerkplaats en het hoofdgebouw in verbinding bracht. In 2012 zijn de twee rolbruggen die buiten staan gerenoveerd.
Een kijkje vanaf de rolbrug.
Zoals hier is te zien ligt het spoor in de laswerkplaats er nog.
Hier is aan de linkerkant een deel van de vroegere verensmederij te zien, en rechts het hoofdpand, waar vandaag de dag onder andere De Cliniclowns in is gevestigd, maar het overgrote deel wordt nog door Nedtrain gebruikt. Nedtrain/NS gebruikt dit nu voor materieel én materiaal opslag. Tussen de gebouwen in lag vroeger een spoor wat uit kwam bij de rolbrug. Het spoor van de rolbrug is op de voorgrond nog te zien.
Wanneer er nog meer naar rechts wordt gelopen is er te zien dat het spoor waarop de rolbrug is bevestigd, is verwijderd. Desondanks zijn de restanten nog duidelijk zichtbaar, wat gelijk laat zien dat de rolbrug voorheen ook voor de sporen van het hoofdgebouw kwam. Waar de rolbug voorheen voor de loods kwam, is het spoor deze dagen doorgetrokken om de sporen in de loods aangesloten te houden.
Iets verder van het hoofdgebouw af tref je nog een oude schakelaar aan tussen het groen.
Bij ditzelfde gebied zijn nog meer restanten terug te vinden, waaronder dit stuk spoor. Gek genoeg is dit blijven liggen, terwijl het overige wat hieromheen lag wél is verwijderd. Dit spoor liep origineel door en diende als opstelspoor.
Tussen de jonge berkenbomen, wat typerend voor voormalig spoorgrond is, zijn nog meer details terug te vinden.
Ook liggen er hier en daar nog oude bielzen verstrooid.
We gaan weer terug richting de voormalige laswerkplaats. Hier en daar heeft grond uiteraard verschillende bestemmingen en/of doelen gehad door de 96 jaren heen. Op het laatst lag er hier geen spoor meer vanuit de laswerkplaats, maar links van de loods was er nog wel een spoor.
Een klein stuk van dit spoor is nog blijven liggen. Het spoor liep naar de geel met zwart gestreepte deur op de achtergrond, het pand was een magazijn.
Aan de rand van het Soesterkwartier ligt een groot stuk braakliggend terrein. Dit heeft ook diverse bestemmingen gehad door de jaren heen. Zo lag het in de jaren '60 vol met honderden wielen van wagons. Later heeft hier ook spoor gelegen, waar we verderop op terugkomen.
Langs een gedeelte van het terrein is oud NS-hekwerk te vinden. Voor de modelbouwers: Artitec heeft dit hekwerk in model uitgebracht.
Een oud poortdeurtje staat er nog. De blauwe kleur, waar bijvoorbeeld een rolbrug of het hoofdgebouw ook van zijn voorzien geweest, bevestigd dat het van de wagenwerkplaats is geweest.
Totaal onverwachts blijkt er nog een stukje spoor te liggen vlak naast het poortje. Dat dit niet is verwijderd, zal komen omdat de grond waar dit spoor heen liep in de laatste jaren voor andere doelen was gebruikt, waarbij een hek op het stuk spoor was geplaatst. Als men dit stuk spoor had willen verwijderen moest het hekwerk er ook uit, wat logischerwijs niet wenselijk was. Het aftakkende spoor liep verder en veranderde in straatspoor, waar nu het grote braakliggende terrein is.
Het stuk spoor van voren. Het loopt onder het groen nog verder door.
Het terrein loopt nog verder naar achteren, naast een rij woonhuizen. Aldaar is te zien waar het spoor lag. Na de wissel zat er een stuk recht spoor, wat hier heeft gelegen. Het riviergrind is hier en daar nog te zien tussen de aarde. Uiteraard was de geluidswand er in die tijd nog niet, en zo boog het spoor dan ook af naar Amersfoort Goederen en sloot daar op een ander spoor aan. Je kunt het spoor op deze luchtfoto helemaal rechts in het midden zien.

Zie het vervolg op pagina 2.

2
1