3
2
1

Restanten van het Duits Lijntje Boxtel-Wesel

21 januari 2017- Het Duits Lijntje. Een spoorlijn met een rijke geschiedenis en waarvan het Duitse deel al tientallen jaren geleden sloot. Ook het langer in gebruik gebleven traject tussen Boxtel en Veghel is al sinds 2005 in onbruik, maar ligt er bewust nog. Daarmee is het ook nog eens de langste ongebruikte/onaangesloten spoorlijn van Nederland. Hier een uitgebreide reportage met maar liefst 57 foto's!

Het begon in de 19e eeuw, toen de lijn door de NBDS (Noord-Brabantsch-Duitsche spoorwegmaatschappij) werd geopend voor posttreinen. In 1881, drie jaar na de opening van het gedeelte Goch - Wesel, konden de treinen gaan rijden. Al gauw volgde het reizigersvervoer aangezien de snelste route voor de verbinding Londen - Berlijn ontstond, waarvan ook vele tsaren en vorsten gebruik maakten. De spoorlijn heeft tijdens de tweede wereldoorlog aardig wat te verduren gehad. Zo zijn de bruggen bij Gennep en Wesel opgeblazen en ontspoorde er een Duitse pantsertrein bij Mill. Ter nagedachtenis ligt op de plaats van de ontsporing spoor met een zogeheten aspergeversperring, wat de trein toentertijd tot ontsporing bracht.

In 1925 had de lijn al z'n beste tijd gehad. De internationale treinen werden genationaliseerd en de spoorlijn werd als zijlijn/lokaallijn beschouwd. In 1950 werd het laatste reizigersvervoer op de lijn Boxtel – Uden opgeheven en in 1971 werd het goederenvervoer tussen Mill – Gennep beëindigd. De laatste trein naar Gennep was de Leutexpres tijdens carnaval in 1971. In 1978 verdween ook het goederenvervoer tussen Uden en Mill en in 1983 tussen Veghel en Uden, waarna de sporen werden opgebroken. Sindsdien eindigt het spoor met een stootjuk in Veghel, en loopt het voormalige traject spoorloos door richting Uden. Het voormalige traject is nog duidelijk te herkennen in het landschap, aangezien de grond enkel in de dorpskernen is hergebruikt. Maar ook het laatste deel van de spoorlijn, Boxtel - Veghel, is sinds 2005 onbereikbaar geworden door het verwijderen van het puntstuk van de aansluitwissel in Boxtel. Bij de onderstaande foto's is te zien hoe de spoorlijn er momenteel bij ligt en valt er te lezen wat er in de loop der jaren is veranderd.
10 april 2016- De aansluitwissel ligt er bijna compleet in, zoals eerder vermeld is alleen het puntstuk vervangen voor een stuk spoorstaaf. De aansluiting ligt op een brug met daaronder de Keulsebaan. Rechts buiten de foto ligt station Boxtel, en links lopen de hoofdsporen naar Eindhoven.
Het sein staat er nog, maar is wel buiten werking, in tegenstelling tot het inrijdsein bij de IJzeren Rijn.
Na de aansluitboog wordt de eerste woning langs de lijn gepasseerd.
Kijkend in de richting van Veghel, links de Keulsebaan.
De eerste overweg met stoplichten voor het achterliggende kruispunt.
Terugkijkend naar Boxtel is de grootste voormalige overweg van de lijn te zien, de Keulsebaan kruist en verlaat het parallel liggende spoor. Linksonderin op de foto is nog te zien waar de AHOB stond. Duidelijk moge zijn dat er niet veel moeite wordt gedaan om de spoorlijn op te ruimen. Op basis van een haalbaarheidsonderzoek van 2015 heeft de Provincie Brabant geconcludeerd dat er onvoldoende aanleiding is om de goederenspoorlijn Boxtel - Veghel opnieuw in gebruik te nemen. Wel heeft de Provincie gevraagd om de spoorlijn zo te laten als het nu is, om de mogelijkheden voor de toekomst te behouden. Momenteel wegen de kosten van de reactivering niet op tegen de onzekerheid van de vraag voor spoorvervoer. In de media komt alleen het bedrijf Inland Terminal Veghel naar voren, die graag gebruik zou willen maken van het spoorvervoer. Spoorvervoer naar deze terminal klinkt erg realistisch, aangezien het dicht bij het spoor is gelegen en er geen nieuwe brug over het kanaal bij Veghel hoeft te worden gerealiseerd. Helaas is het voor nu nog niet zover.
Een paarhonderd meter van de Keulsebaan passeert de lijn het viaduct van de A2.
Terugkijkend richting Boxtel. Op het viaduct een vermelding van de lijn.
Na het viaduct volgt een bebost gebied.
Even verderop is een erg fraaie kleinschalige brug over de Dommel te zien. De al dan niet fleurige treurwilgen aan weerszijden maken het plaatje af.
Het enige wat nog mist tussen deze fraaie omgeving is een fraaie trein.
Enkele tientallen meters verderop is de voormalige halte Liempde te zien. Op de voorgrond een overweg die voorheen bewaakt was, maar waarvan de lichten zijn weggehaald. In de jaren '80 lag er bij de voormalige halte nog een tweede opstelspoor.
Na halte Liempde verdwijnt het spoor weer tussen het groen. Terugkijkend naar Boxtel is dit het beeld.
Nadat we weer wat verder lopen naar Veghel naderen we de overweg bij de Savendonksestraat.
De overweg in beeld. Hierna besloten we terug te keren naar de auto, om deze weer wat dichterbij te zetten en verder te lopen. Al navigerend met wegen die Google Maps aangaf kwamen we uiteindelijk op een onverharde weg terecht. In het begin ging dit prima, maar al gauw werd het nogal drassig en voor je het wist draaiden de wielen wel maar kwam de auto geen meter meer voorruit... Geluk bij een ongeluk: het spoortraject wordt ook gebruikt als crosspad en een langsrijdende quad kon ons er weer uit helpen. Dus mocht je ook willen spoorzoeken: probeer vooral geen tijd te besparen door het nemen van een onverharde weg in Liempde :).
Het spoor loopt verder door de natuur van Sint-Oedenrode. Hier wederom terugkijkend naar Boxtel.

Zie het vervolg op pagina 2.

3
2
1