Bediening van FMC en Delamine in de haven van Delfzijl

30 juli 2015- De bediening van Delfzijl, helaas een bediening die de afgelopen jaren alleen maar kleiner werd door het verlies van klanten. Tijdens een normale bediening worden alleen FMC en Delamine bediend. Er zijn nog een aantal zeldzamere bedieningen in Delfzijl waaronder Akzo en bietenpulp.
De 6417 rijdt het station van Delfzijl binnen met drie ketelwagens. Eén voor Delamine en de andere twee voor FMC. Aan de vele sporen is te zien hoe grootschalig het vervoer vroeger is geweest. Inmiddels zijn er al twee sporen gesaneerd.
De trein passeert hier inmiddels de Damsterhaven.
En gearriveerd op het emplacement. Er is inmiddels zodanig gerangeerd dat de ketels goed zijn gesorteerd. Als eerste wordt Delamine bediend.
Het rangeren met ketels bij Delamine.
Hierna konden er ketels worden uitgewisseld bij FMC.
Vervolgens worden de andere ketelwagens in de trein geplaatst en kan er vertrokken worden naar het verblijf om koffie te drinken. Aldaar wordt gewacht tot er kan worden vertrokken.
Na het wachten op vertrek berijdt de trein het laatste stuk van de stamlijn. Zo wordt hier één van de nog aanwezige AKI-overwegen gepasseerd.
En eenmaal op de hoofdbaan, station Appingedam is net gepasseerd.

31 juli 2015- Ook een reeks foto's van de bediening op de volgende dag.
Ditmaal bestaat de aanvoer uit maar één ketelwagen voor Delamine.
De bediening is ditmaal in de zon.
Na het samenstellen van de trein kon er weer worden vertrokken naar het verblijf. Hier wordt een andere AKI overweg gepasseerd.
De trein nabij Adorp.