Restanten van de stamlijn naar de IJsselcentrale in Harculo

29 december 2017- In het Overijsselse Harculo stond sinds 1955 een elektriciteitscentrale, de IJsselcentrale. Het grootse pand diende voor veel fotografen tussen Zwolle en Wijhe als fraai fotomotief voor treinen rijdend in de richting van Wijhe. Echter, ook de centrale zelf kende in het verleden dagelijks spoorvervoer. Toen de fabriek in 1955 werd geopend had het twee op kolengestookte turbines. Dit resulteerde in vast kolenvervoer naar de centrale, zowel per scheepvaart als per spoor. Op het terrein lagen diverse sporen en er was een bijzondere installatie. Doordat er in het gebied niet diep gegraven mocht worden, kon men geen kolenbunker maken waar kolen in werden gestort. Hierdoor werd een kolentip bedacht. Dit was een constructie die een kolenwagen enkele meters optilde, om 'm vervolgens leeg te kiepen door de wagen te draaien. Op het terrein waren verder twee E-locs (zeer kleine rangeerloc's) en een dieselloc aanwezig.

In de loop der jaren werd de centrale uitgebreid met nog drie nieuwe turbines. Van deze turbines was er nog maar één die met steenkolen kon werken. In 1971 en 1973 worden de drie voor kolen geschikte turbines omgebouwd naar stookolie en aardgas. Dit betekende het einde voor het kolenvervoer naar de centrale. Hieropvolgend werden de sporen naar de koleninstallatie opgebroken in 1975. Sporen naar de centrale zelf bleven echter nog liggen. In 1989 werd uiteindelijk de aansluiting opgebroken, maar er ligt na al die jaren nog altijd een behoorlijk stuk spoor. Wat de centrale zelf betreft: in 2015 werd de laatste turbine buiten gebruik gesteld en in 2016 werd bekend gemaakt dat er zal worden begonnen met de sloop. Het slopen van het pand is op het moment van schrijven al enkele maanden in volle gang.
23 juli 2017- Het tracé waar waar de stamlijn van de hoofdlijn aftakte.
Het spoor steekt direct na het hek een weg over waar de spoorstaven nog in het asfalt liggen. Rechts is het terrein van de centrale te zien, stroom wordt hier aan de panelen te zien nu op een andere manier gewonnen.
Het spoor na de overweg.
Terugkijkend naar de hoofdlijn. Links loopt het spoor naar Zwolle, rechts naar Wijhe.
Leuk kleinschalig overpad.
Zicht op de centrale die inmiddels al gedeeltelijk is ontmanteld. Ook zijn de laatste twee schoorstenen inmiddels door middel van explosieven neergehaald. In 1998 werden overigens al drie andere schoorstenen gesloopt. Voorheen had de centrale dus vijf schoorstenen.
Het spoor loopt als straatspoor verder.
Het laatste stuk zichtbare spoor.
De zoektocht eindigt bij het hek: of er op het terrein nog spoor zal liggen viel vanaf de openbare weg niet te zien.
Straatnaambord nabij de poort van de centrale.
Op 18 juni 2016 is de centrale nog met twee schoorstenen te zien. Het is zeer vroeg in de morgen als de Locon 9909 en 9904 met de vuiltrein uit Wijster in het eerste daglicht door Harculo rijden. De 9909 was pas net in dienst gesteld en daarom reed een extra loc mee als angstloc.
Inmiddels is het aanzicht van de centrale op 12 december 2017 al flink gewijzigd als de NSR 1745 met de IC Berlijn passeert.