PON-trein ontspoord, de schade in beeld gebracht

19 december 2015- In de middag van 18 december ging het fout op de PON-lijn. Een lege autotrein werd naar achteren geduwd en reed te ver door. Er vielen geen gewonden, wel raakte er één Laaeks uit het spoor en belandde in de bossages. Nog op dezelfde avond werd de trein herspoord door ProRail met behulp van Strukton Deutz 303005, dezelfde loc die voor de trein stond toen de trein te ver doorreed. De schade valt desalniettemin heel erg mee.
Het is de ochtend nadat het gebeurde. De door ProRail omgezaagde bomen worden ondertussen opgeruimd. Het tijdelijke hek wat ook omver was gereden is inmiddels teruggezet, niet dat dit verder veel zin heeft...
Het spoor wat vroeger doorliep is door het kappen van de Berken om de autowagen te hersporen gedeeltelijk vrijgekomen.
Hier is te zien dat een luchtleiding van de autowagen is afgebroken.
De wagen in zijn geheel vanaf de andere kant. Enkele dagen later werd 'ie opgehaald en naar Amersfoort Goederen gebracht.
Aan de railstaven is ook te merken dat er het een en ander is gebeurd...
Door de ontsporing en het terugtrekken van de wagen zijn er kuilen in de grond en snedes in het asfalt te zien.
Om af te sluiten een doorkijkje tussen het oude spoor.