3
2
1

Restanten van het Duits Lijntje Boxtel-Wesel

Hier komen de twee sporen weer samen. Het spoor is verderop deels verwijderd voor een nieuw pad.
Alhier was de laatste gebruiker van het spoor actief. Cehave behandelde hier tot 2001 graantreinen, over het spoor stond hier toentertijd een gebouw.
Na de voormalige overslag van Cehave kom je uit bij een volgende fraaie brug. Het is de monumentale brug over de Aa, waar nog eens goed is te zien dat het traject vroeger dubbelsporig is geweest.
Na een lang traject zijn we gearriveerd in Veghel, waar het emplacement grotendeels nog aanwezig is.
Een binnenkijk van een wisselpomp.
Het handwissel lijkt hier recent uitgegraven en staat waarschijnlijk ook verderop bij de monumentale overweg.
Een stopontspoorblok in detail.
Dit zijspoor lijkt recent "opgegraven".
Naast het emplacement staat een leegstaand huis. Op de achtergrond is nog authentiek hekwerk van de losweg te zien. Tot in de jaren '60 was het stationsgebouw van Veghel nog aanwezig.
Het huis past bij de sfeer van de spoorlijn.
Nog eens de opstelsporen.
We naderen de monumentale overweg die recent was teruggeplaatst. Zoals te zien was men nog bezig met de opbouw.
De overweg in beeld.
En na enige meters dan toch echt het einde van de lijn.
En zo loopt het voormalige spoortracé verder als wandelpad. Wellicht keren we nog eens terug om de verdere spoorse restanten te vinden.
Hierna werd gauw een bezoek gebracht aan de plaatselijke supermarkt, waar we per toeval als kleine extra op de Zuid-Willemsvaartbrug stuitten! Het bleek dat de brug hier bij Stichting Industrieel Erfgoed Meierij stond. Leuk, want op de plek waar de brug staat liep vroeger het havenspoor.

3
2
1