3
2
1

Restanten van het Duits Lijntje Boxtel-Wesel

Inmiddels zijn we aangekomen in Schijndel. Langzaam maar zeker is er weer bebouwing rondom het spoor te zien. Overigens is aan de breedte van het traject duidelijk te zien dat het vroeger tweesporig is geweest.
Aan een flauwe boog staat het voormalige stationsgebouw van Schijndel. In 1914 lagen hier maar liefst 5 sporen.
De boog loopt verder langs een sfeervolle straat met een autogarage, in de verte de spoorwegovergang bij de Europalaan. Echter beginnen we ons enigzins te haasten.
Een blik naar links laat zien waarom: de lucht belooft niet veel goeds.
Even verderop passeert het spoor de Structuurweg. Helaas is het spoor hier enkele jaren geleden onder de weg verdwenen.
De hevige regenbui lijkt ons ondertussen te passeren. Het was in ieder geval van toegevoegde waarde voor de foto. Links ligt een industrieterrein van Schijndel.
De seinpaal heeft ook z'n beste tijd gehad.
De palen om de overweg bij de Van Leeuwenhoekweg dicht te sleutelen zijn nog aanwezig.
De overweg in beeld.
Wanneer de N622 is gepasseerd ligt Schijndel alweer achter ons en nadert het het platteland weer. De overweg is deels dichtgegoten en dus niet te berijden.
Het spoor loopt even verderop in een boog verder.
Na een paarhonderd meter gaat de A50 met een viaduct over het spoor.
Na de snelweg naderen we een industrieterrein van Veghel. Terugkijkend vanaf de Leeuwenhoeckweg naar Boxtel is op de achtergrond nog net de A50 te zien.
Na de overweg gaat spoor door een sfeervol begroeid stuk. Ongeveer hier lag vroeger een wissel naar rechts, wat naar het industrieterrein De Dubbelen liep. Er zijn geen restanten meer te vinden van dit spoor.
Niet veel verder de fraai opgeknapte blokpost 15.
Dan komen we aan op de plek waar de Zuid-Willemsvaartbrug zat. Deze is begin 2014 verwijderd, gezien het kanaal is verbreed.
Aan de overkant is de overweg ook verdwenen, maar al gauw krijgen we het maar weinig gebruikte nieuwe omloop/opstelspoor te zien.
Het wordt wel wat lastig om de wissel om te zetten... Het linkerspoor is dus het "nieuwe" spoor, rechts het originele traject. Dat de gemeente deze grond heeft gekocht is al te zien aan de wandelpad- afzettingen.
De wisselsteller van dit wissel is weg, het zou mij niet verbazen als deze even verderop wordt gebruikt om de monumentale overweg completer te maken. Dit spoor liep vroeger naar de haven van Veghel, waarvan de sporen zeker in 1970 nog aanwezig waren. Het spoor is later ingekort, en in 2013 was nog altijd een klein stuk spoor met stootjuk te zien na het wissel, maar dit is inmiddels weg. Aan de andere kant, helaas buiten beeld liep vroeger een andere aftakking naar Coenen & Schoenmakers.

Zie het vervolg op pagina 3.

3
2
1